Sofinanciranje

Vavčer za digitalni marketing

Javni sklad RS za podjetništvo za obdobje 2019 -2023 razpisuje nepovratna sredstva v višini 3.000.000,00 EUR za področje digitalnega marketinga. Sofinanciranje upravičenih stroškov je namenjeno predvsem za uvajanje digitalnega marketinga v vašem podjetju, s čimer se bo povečala vaša konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Kdo bo izvedel želeni projekt in kako vam lahko pri tem pomagamo?

V vlogi za pridobitev sofinanciranja je potrebno navesti zunanjega izvajalca, izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal želeni projekt. Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIH) se dobro zaveda, kako težavni so lahko prvi koraki, zato so skrbno izbrali kompetentne partnerje, ki vam pri tem lahko pomagamo. Na njihovi spletni strani najdete katalog strokovnjakov, ki so kakovostni, usposobljeni in izkušeni za digitalno transformacijo. Med njimi se od februarja 2020 naprej nahaja tudi naše podjetje. Najdete nas tako, da v iskalniku strokovnjakov na spletni strani DIH vpišete simfonija.

Področja, pri katerih vam lahko pomagamo, so izdelava mobilne aplikacije Android in/ali IOS (vključno s testiranjem). Izdelava spletne strani (vključno s testiranjem), vzpostavitev spletne trgovine in vzpostavitev rezervacijske platforme.

Kdaj in kako oddate vlogo?

Vse vloge od vključno 7. 9. 2019 dalje je potrebno oddati elektronsko, preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada, za kar potrebujete digitalno potrdilo. Vlogo lahko v vašem imenu tudi odda svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT).

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, zadnji roki za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v posameznem letu pa so:

 • v letu 2019 do 31.10.2019,
 • v letu 2020 do 10.2020,
 • v letu 2021 do 31.10.2021,
 • v letu 2022 do 31.10.2022 in
 • v letu 2023 do 30.9.2023.

Katere pogoje morate izpolniti?

Vavčer za digitalni marketing lahko pridobijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Poleg tega je potrebno izpolnjevati še nekatere druge pogoje, med katere spadajo:

 • sedež v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija;
 • vsaj ena zaposlena oseba (lahko samozaposlena);
 • poravnane finančne obveznosti;
  prijavitelj ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja;
 • prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
 • prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov.

Podrobnejši opis pogojev si lahko ogledate na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Katere projekte pokriva vavčer za digitalni marketing?

Vavčer za digitalni marketing lahko izkoristite za sofinanciranje naslednjih naročil:

 • izdelava nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika – minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR.
 • izdelava nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika – minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
 • vzpostavitev lastne spletne trgovine – minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
 • vzpostavitev lastne rezervacijske platforme – minimalna višina subvencijeza vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Slovenski podjetniški sklad vam sofinancira upravičene stroške v višini največ 60 %, preostanek pa morate zagotoviti upravičenci. Podjetju se izplača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelji dobite sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

VSTOPITE v STIK z NAMI

Razmišljate o novem projektu?

Tu smo za vas, da vaše ideje prenesemo v realnost!

Pošljite sporočilo ali povpraševanje in vam bomo pripravili brezplačno in neobvezajočo ponudbo in pika

Simfonija s.p.
Gosposvetska cesta 22
SI-2000 Maribor
Email: danilo[at]simfonija.co

EMPOWERED BY FEELING